Přeskočit na obsah

Stavba mateřské školky Čakovice I – detašované pracoviště Něvská

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

16. 9. 2011

Popis

Po posouzení dostupných informací k oznámení o zahájení zadávacího řízení na stavbu mateřské školky Čakovice I – detašované pracoviště Něvská, kterou vyhlásila městská část Praha - Čakovice, shledala Česká komora architektů, že se jedná o skrytou neregulérní architektonickou soutěž.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko