Přeskočit na obsah

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ HUSOVA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Moravské Budějovice

Předpokládané ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15. 4. 2024 12:00

Datum vyhlášení soutěže

12. 1. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 12. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu rozšíření MŠ Husova v Moravských Budějovicích. Cílem soutěže je prověření variant rozsahu stavebních úprav stávajícího objektu, případně novostavby nového objektu, tak aby bylo v ideálním případě dosaženo celkové kapacity 3 tříd po 24 dětech (celkem 72 dětí), včetně souvisejícího zázemí a vybavení. Součástí zadání je také ideový návrh úprav školní zahrady, které by byly realizované v samostatné etapě.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.