Přeskočit na obsah

Zpracování návrhu řešení prostoru pod Střelnickými schody v Táboře

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Tábor

Regulérnost

Regulérní

Popis

Urbanisticko-architektonická soutěž, ideová, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Město Tábor

Porotci nezávislí: Alena Šrámková, Jaromír Kročák, Jana Janíková, Rudolf Kristián
Porotci závislí: František Dědič, Miloš Roháček, Jan Babor
Termín konání od 15. 3. 2002 do 29. 5. 2002

Ceny a odměny celkem: 230 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena
- Roman Brychta, Adam Halíř, Petr Lešek

2. cena
- Martin Kouba, Petr Prokop

3. cena
- Radek Vopalecký

Odměna (2x)
- Jiří Weinzettl, David Baroš, Lukáš Smetana
- Ondřej Beneš, Martin Kraus, Monika Krausová

Odměna
- Timur Bock, Jan Švec

Náhrada režijních nákladů: 12 500,- Kč
Realizace: Výsledky soutěže byly předány zpracovatelce regulačního plánu nového města, která zapracovala vítězný návrh do konceptu řešení. Další realizace závisí na získání investora, což se prozatím nedaří.

Soutěž na mapě