Přeskočit na obsah

Studie – areál zdraví Větruše (Ústí n. L.)

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

13. 11. 2017

Popis

Česká komora architektů zaznamenala zveřejněnou zakázku malého rozsahu s názvem „Studie –areál zdraví Větruše“ v Ústí nad Labem. Ze zveřejněného zadání nevyplývá, že jsou splněny požadavky Soutěžního řádu České komory architektů pro potvrzení regulérnosti soutěže. Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou přitom osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti.  

Ze zveřejněného zadání vyplývá, že soutěžní lhůta je příliš krátká a soutěž proto nesplňuje podmínky pro potvrzení její regulérnosti. Současně z podmínek nevyplývá, zda je v pořádku složení poroty a jestli je adekvátní výše cen a odměn.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže, nedojde-li k nápravě a nebude potvrzena její regulérnosti, neúčastnili.