Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Studie řešení prostor bývalého cukrovaru Břeclav

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací k výzvě k podání nabídky, jejímž předmětem je studie řešení prostor bývalého cukrovaru Břeclav, kterou vyhlásilo město Břeclav, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci nezávislých členů poroty, absenci cen a odměn atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko

Soutěž byla zrušena - Odpověď starosty města MUDr. Oldřicha Ryšavého