Přeskočit na obsah

Studie rozšíření kapacity MŠ V Žáčku, Praha - Klánovice

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

22. 4. 2015

Popis

Komora zaznamenala zveřejněnou výzvu k podání nabídky – studie rozšíření kapacity MŠ V Žáčku v městské části Praha – Klánovice. Na výzvu pohlíží jako na neregulérní soutěž.

Komora vytýká absenci odborné poroty, složené jak z členů závislých na vyhlašovateli, tak z členů nezávislých, kteří musí být v nadpoloviční většině. Posouzení návrhů předem známou porotou je zásadní deklarací nestranného a odborného posuzování zaslaných návrhů.

Dalšími důvodem pro prohlášení soutěže za neregulérní je neadekvátně nízká odměna a nízký budoucí honorář architekta.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.