Přeskočit na obsah

Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

10. 8. 2007

Popis

Po prostudování zadávacích podmínek zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku "Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku", které město Šumperk vyhlásilo výzvou k účasti dne 2. července 2007 Česká komora architektů shledala, že se s veškerou pravděpodobností jedná o neregulérní architektonickou soutěž, neboť součástí zadávacího řízení je mj. požadavek na předložení ideové studie bez odpovídajícího protiplnění, zcela chybí složení předem známé soutěžní poroty atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu proto ČKA architekty vyzývá, aby se soutěže neúčastnili. 

Stanovisko ČKA k nahlédnutí: knihovna_sumperk_stanovisko.pdf