Přeskočit na obsah

Svazková škola Chýně-Hostivice

Svazková škola Chýně-Hostivice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Svazek obcí Chýně–Hostivice

Ceny a odměny celkem

2 750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

31. 5. 2021 - 30. 9. 2021

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího řešení nové svazkové školy Chýně – Hostivice.
Zadavatel kladl důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele Chýně a Hostivice, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit. Nová škola s ohledem na sociální odpovědnost zadavatele měla vytvářet vhodné a důstojné pracovní podmínky.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

 

Soutěž na mapě