Přeskočit na obsah

Svazková škola Pode Vsí

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Svazek obcí Pode Vsí

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

29. 8. 2022 14:00

Datum vyhlášení soutěže

30. 5. 2022 00:00

Datum konání hodnotící zasedání poroty

12. a 13. září 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 5. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh je návrh novostavby svazkové základní školy v Odolene Vodě. Svazková škola by se měla stát ukázkovým projektem. Bude se zde odehrávat výuka pro děti z obcí Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice, s kapacitou cca 540 žáků.

Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení novostavby včetně jejího citlivého zakomponování do organismu sídla a krajiny. Řešení novostavby a přilehlých ploch bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.