Přeskočit na obsah

Svazková základní škola Venkov v Předklášteří

Svazková základní škola Venkov v Předklášteří

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

TIŠNOVSKO, dobrovolný svazek obcí

Ceny a odměny celkem

1 470 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 6. 2022 - 11. 10. 2022

Počet odevzdaných návrhů

36

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonické novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům z obce Předklášteří a z dalších 16 obcí sdružených v rámci zadavatele. Navržený areál školy by měl být napojen na okolní urbánní strukturu nejen dopravně, ale i pěšími a cyklistickými tahy, kdy tyto by měly v souhrnu vytvořit přívětivé prostředí krátkých vzdáleností, které bude bezpečné zejména pro pěší uživatele.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

3. cena

BY architects, spol. s r.o.

MgA. Markéta Žáček Zdebská, Ing. arch. Marek Žáček, Bc. Max Mohl, Bc. Kateřina Krchňáková

Částka 290 000 Kč

3. CENA 1.jpg
3. CENA 2.jpg
3. CENA 3.jpg
3.CENA 4.jpg

Soutěž na mapě