Přeskočit na obsah

Svazková základní škola Venkov v Předklášteří

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

TIŠNOVSKO, dobrovolný svazek obcí

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 790 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

11. 10. 2022 15:00

Datum podání žádostí o účast

15. 7. 2022 15:00

Datum vyhlášení soutěže

23. 6. 2022 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

22. 6. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonické novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům z obce Předklášteří a z dalších 16 obcí sdružených v rámci zadavatele. Navržený areál školy by měl být napojen na okolní urbánní strukturu nejen dopravně, ale i pěšími a cyklistickými tahy, kdy tyto by měly v souhrnu vytvořit přívětivé prostředí krátkých vzdáleností, které bude bezpečné zejména pro pěší uživatele.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.