Přeskočit na obsah

Svazková základní škola Venkov v Předklášteří

Svazková základní škola Venkov v Předklášteří

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

TIŠNOVSKO, dobrovolný svazek obcí

Ceny a odměny celkem

1 470 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 6. 2022 - 11. 10. 2022

Počet odevzdaných návrhů

36

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonické novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům z obce Předklášteří a z dalších 16 obcí sdružených v rámci zadavatele. Navržený areál školy by měl být napojen na okolní urbánní strukturu nejen dopravně, ale i pěšími a cyklistickými tahy, kdy tyto by měly v souhrnu vytvořit přívětivé prostředí krátkých vzdáleností, které bude bezpečné zejména pro pěší uživatele.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

3. cena

BY architects, spol. s r.o.

MgA. Markéta Zdebská, Ing. arch. Marek Žáček, Bc. Max Mohl, Bc. Kateřina Krchňáková

Částka 290 000 Kč

3. CENA 1.jpg
3. CENA 2.jpg
3. CENA 3.jpg
3.CENA 4.jpg

Soutěž na mapě