Přeskočit na obsah

Světovar – kulturní fabrika Plzeň

Světovar – kulturní fabrika Plzeň

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

HELIKA, a. s.

Ceny a odměny celkem

75 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 4. 2012 - 30. 9. 2012

Počet odevzdaných návrhů

21

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byla revitalizace vymezeného území v areálu bývalého plzeňského pivovaru Světovar (rozsah řešeného území viz soutěžní podklady). Na řešeném území se nachází vícepodlažní objekt bývalých ležáckých skladů, ledárny a jednopodlažní halový objekt bývalé požahovny a výstavu piva, vyznačená část objektu ležáckých skladů bude využívána pro účely městského historického archivu a není součástí zadání soutěže.

4. ročník architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty.

1. cena

MAGIC BLACK BOX/ Eduard Sojka, Jakub Sládeček, FA ČVUT Praha

Částka 35 000 Kč

helika_web_1cena_sojka_sladecek_1.jpg
helika_web_1cena_sojka_sladecek_2.jpg
helika_web_1cena_sojka_sladecek_3.jpg

2. cena

FUTURE CULTURE FACTORY/ Michaela Prikrylová, FA ČVUT Praha

Částka 25 000 Kč

helika_web_2cena_prikrylova_1.jpg
helika_web_2cena_prikrylova_2.jpg
helika_web_2cena_prikrylova_3.jpg

3. cena

SVĚTOVAR – KULTURA PRO KAŽDÝ VĚK/ Marta Mezerová, Šárka Lorencová, FA ČVUT Praha

Částka 15 000 Kč

helika_web_3cena_mezerova_lorencova_1.jpg
helika_web_3cena_mezerova_lorencova_2.jpg
helika_web_3cena_mezerova_lorencova_3.jpg

Zvláštní ocenění

Jakub Dvořák, FUA TU Liberec

helika_web_odmena_dvorak_1.jpg
helika_web_odmena_dvorak_2.jpg
helika_web_odmena_dvorak_3.jpg

Zvláštní ocenění

Zuzana Šikulová, Filip Šefl, Radek Podorský, FSv ČVUT Praha

helika_web_odmena_sikulova_sefl_podorsky_1.jpg
helika_web_odmena_sikulova_sefl_podorsky_2.jpg
helika_web_odmena_sikulova_sefl_podorsky_3.jpg

Zvláštní ocenění

Petr Vacek, Jakub Kopecký, Jan Gašpárek, FSv ČVUT Praha

helika_web_odmena_vacek_kopecky_gasparek_2.jpg
helika_web_odmena_vacek_kopecky_gasparek_3.jpg