Přeskočit na obsah

Náměstí T.G. Masaryka a autobusové nádr. S přednádražním prostorem ČD

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Tábor

Regulérnost

Regulérní

Popis

Vyhlašovatel: Město Tábor   Předmět soutěže: Zpracování soutěžního návrhu architektonicko-urbanistického řešení správního území města Tábor - Náměstí T.G. Masaryka a autobusové nádraží s přednádražním prostorem ČD -, zejména koncepce pro stanovení základních podmínek a zásad pro využití území.
Jedná se o ideovou soutěž na vyhledání námětů pro obnovu a vhodné využití a uspořádání prostoru daného území, které mohou sloužit jako podklad pro případné budoucí zpracování regulačních podmínek uspořádání a využití prostoru náměstí, autobusového nádraží a přednádražního prostoru.   Termín konání: 15.8. – 27.9. 2006   Porota

řádní členové poroty závislí
Ing. František Dědič, Mgr. František Korbel Ing. arch. Tomáš Kocián Ing. arch. Jiří Plašil Ing. Petr Horský náhradníci poroty
MUDr. Marie RybářováIng. Jan BaborIng. arch. Rudolf Kristian

 Počet odevzdaných návrhů: 5   Ceny a odměny celkem: 260 000,- Kč   Udělené ceny a odměny:
(Náměstí TGM) 1. cena - Ing. Arch. Monika Krausová, Ing. Arch. Martin Kraus 2. cena - Pavel Havelka 3. cena - Jana Holečková, Martin Tichák Odměna - Ing. arch. Petr Schwarzbeck Odměna - Ing. Vladimír Konrád   (Autobusové nádraží s přednádražním prostorem ČD) 1. cena - Jana Holečková, Martin Tichák 2. cena - Pavel Havelka 3. cena - Ing. Arch. Monika Krausová, Ing. Arch. Martin Kraus Odměna - Ing. arch. Petr Schwarzbeck Odměna - Ing. Vladimír Konrád

Soutěž na mapě