Přeskočit na obsah

Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Rokycany

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

12. 6. 2023 15:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

11. 9. 2023 15:00

Datum vyhlášení soutěže

21. 3. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

9. 3. 2023

Popis

Předmětem soutěže je návrh novostavby veřejné stavby - školního objektu nebo objektů a jejich bezprostředního okolí v centru města Rokycan.

Potřeba nové stavby nebo souboru vznikla omezenými prostorovými kapacitami sousedních základních škol, ve kterých chybí tělocvična a prostory školní jídelny s kuchyní jsou nevyhovující. 

Předmětem soutěže je návrh objektu, nebo objektů, kde bude umístěna tělocvična, školní jídelna s kuchyní a další doplňkové prostory. Areál bude sloužit primárně pro provoz obou nedalekých základních škol – ZŠ TGM a ZŠ ulice Míru 64, v rámci školního vyučování bude využíván zejména žáky obou škol, nicméně mimo hodiny školního rozvrhu bude sloužit také široké veřejnosti, mládeži, sportovcům, spolkům, zájmovým kroužkům apod.

Vznikne veřejná stavba - městské komunitní centrum pro obyvatele města všech věkových kategorií. Kultivace souvisejícího veřejného prostoru v historickém jádru města je nedílnou součástí předmětu návrhu.

Úkolem soutěže je také předběžné ekonomické posouzení nákladů na realizaci stavby. Odhadované investiční náklady na celkovou realizaci záměru jsou v době vydání těchto podmínek 190 mil. Kč. Soutěž tyto náklady ověří.

 Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Link na profil zadavatele pro komunikaci ohledně soutěže: https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_535.html

Link na profil zadavatele pro odevzdání návrhu ve II. fázi soutěže: https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_548.html

Soutěž na mapě