Přeskočit na obsah

Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan

Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Rokycany

Ceny a odměny celkem

1 450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

21. 3. 2023 - 11. 9. 2023

Datum rozhodnutí

9. 3. 2023

Počet odevzdaných návrhů

20

Popis

Předmětem soutěže byl návrh novostavby veřejné stavby - školního objektu nebo objektů a jejich bezprostředního okolí v centru města Rokycan.

Potřeba nové stavby nebo souboru vznikla omezenými prostorovými kapacitami sousedních základních škol, ve kterých chybí tělocvična a prostory školní jídelny s kuchyní jsou nevyhovující. 

Předmětem soutěže byl návrh objektu, nebo objektů, kde bude umístěna tělocvična, školní jídelna s kuchyní a další doplňkové prostory. Areál bude sloužit primárně pro provoz obou nedalekých základních škol – ZŠ TGM a ZŠ ulice Míru 64, v rámci školního vyučování bude využíván zejména žáky obou škol, nicméně mimo hodiny školního rozvrhu bude sloužit také široké veřejnosti, mládeži, sportovcům, spolkům, zájmovým kroužkům apod.

Vznikne veřejná stavba - městské komunitní centrum pro obyvatele města všech věkových kategorií. Kultivace souvisejícího veřejného prostoru v historickém jádru města je nedílnou součástí předmětu návrhu.

Úkolem soutěže bylo také předběžné ekonomické posouzení nákladů na realizaci stavby. Odhadované investiční náklady na celkovou realizaci záměru jsou v době vydání těchto podmínek 190 mil. Kč. Soutěž tyto náklady ověří.

 Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Link na profil zadavatele pro komunikaci ohledně soutěže: https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_535.html

Link na profil zadavatele pro odevzdání návrhu ve II. fázi soutěže: https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_548.html

3. cena I.

MŮD architekti s.r.o.

Ing. arch. Jan Ret, Ing. arch. Michaela Černá, Ing. arch. Štěpán Štolba
Spolupráce: Ing. Martin Leška ‐ dopravní inženýrství, Ing. Martin Červený ‐ krajinářské řešení, Ing. Milan Klášterka ‐ konstrukce pozemních staveb, Ing. Nikola Bindzar, Matěj Pechar, Mgr. Milan Galia ‐ vizualizace

Částka 300 000 Kč

3. cena 1 N8 (1).jpg
3. cena 1 N8 (2).jpg
3. cena 1 N8 (3).jpg
3. cena 1 N8 (4).jpg

odměna II.

AFRY CZ s.r.o.

Ing. Petr Zeman, Ing.Ondřej Uhlarik, Ing. arch. Matúš Sceranka, Ing. arch. Juraj Biroš

Částka 150 000 Kč

odměna N9 (1).jpg
odměna N9 (2).jpg
odměna N9 (3).jpg
odměna N9 (4).jpg

Soutěž na mapě