Přeskočit na obsah

“Tělocvična a sportoviště ZŠ Solidarita“

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Městská část Praha 10

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 9. 2024

Popis

Předmětem soutěže je získat komplexní architektonický návrh tělocvičny, venkovních sportovišť a souvisejících úprav školního areálu ZŠ Solidarita v rozsahu řešeného území, s předpokladem zpracování projektové dokumentace a následné realizace ve dvou etapách. Vybraný tým generálního projektanta následně zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru.

Architektonická, otevřená, anonymní, jednofázová a projektová soutěž.

Zadavatel přípravu soutěže pozastavil z důvodu dalšího projednání záměru s veřejností. Momentálně není upřesněn termín, kdy bude příprava soutěže pokračovat.