Přeskočit na obsah

Terminál Chomutov

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Předpokládaný termín vyhlášení

16. 9. 2024

Popis

Předmětem soutěže je získat komplexní návrh terminálu Chomutov.

Architektonická, otevřená, anonymní, jednofázová, projektová soutěž.