Přeskočit na obsah

Terminál Hranice na Moravě

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Předpokládané ceny a odměny celkem

3 500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

31. 5. 2024 15:00

Datum vyhlášení soutěže

8. 3. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 2. 2024

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu nového Terminálu Hranice na Moravě a souvisejících objektů, které budou doplňovat úsek vysokorychlostní trati VRT Moravská Brána z Brodku u Přerova do Ostravy. Terminál v nové poloze nahradí dnešní nádražní budovu, která bude odstraněna. Terminál Hranice na Moravě VRT bude sloužit jako přestupní uzel pro město Hranice a jeho okolí. Terminál bude integrovat funkce stávajícího nádraží, terminálu VRT a autobusového nádraží. Terminál bude tvořit nástupní bod vysokorychlostní železnice pro část Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Předpokládá se jeho využití jak pro dálkovou dopravu v rámci ČR a zahraničí, tak i pro denní dojíždění do Olomouce, Ostravy, Brna a Prahy i jako P+R a terminál MHD samotných Hranic. Z toho důvodu musí být Terminál navržen pro dálkové cestující i pro denní dojíždění.
Terminál by měl svým architektonickým i technickým řešením symbolizovat novou éru železniční dopravy a infrastruktury v České republice, která se po dostavbě VRT napojí na evropskou vysokorychlostní železniční síť.

Architektonicko-urbanistická soutěž, otevřená, jednofázová, projektová.

Soutěž na mapě