Přeskočit na obsah

Terminál Jihlava VRT

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Předpokládané ceny a odměny celkem

8 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15. 1. 2024 00:00

Datum vyhlášení soutěže

21. 8. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

9. 8. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Jihlava VRT, železniční estakády přes dálnici D1 a další navazující dopravní a technické infrastruktury v rozsahu řešeného území, které budou součástí vysokorychlostního úseku VRT Vysočina. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Vysočina, konvenční tratí a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod pro dojíždění z oblasti kraje Vysočina.

Jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická soutěž.