Přeskočit na obsah

Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou

Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Jablonec nad Nisou

Ceny a odměny celkem

1 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

13. 9. 2017 - 8. 12. 2017

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh architektonicko--urbanistického, konstrukčního, technického a dopravního řešení multimodálního Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou v prostoru vymezeném ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května.

Projektová dvoufázová kombinovaná otevřená architektonicko-urbanistická soutěž.

V souladu s odst. 11.10 SP porota rozhodla, že II. fáze soutěže neproběhne a porota vybrala nejvhodnější návrh v hodnocení I. fáze.


1. cena

DOMYJINAK s.r.o.

Částka 600 000 Kč

panel 1.jpg
panel 2.jpg
vizualizace 1.jpg
axonometrie.jpg

2. cena

SIEBERT+TALAŠ, spol s r. o.

Částka 400 000 Kč

panel 1.jpg
panel 2.jpg
vizualizace 1.jpg

Soutěž na mapě