Přeskočit na obsah

ThinkArch

ThinkArch

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Centrum české architektury

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 10. 2012 - 1. 12. 2012

Více informací

Popis

Architektonická soutěžní přehlídka pro studenty a architekty do 40 let

 

Přehlídka takových návrhů a příkladů realizací staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí.

 

Počet odevzdaných návrhů: 101 v kategorii Studenti a 41 v kategorii Architekti do 40 let

 

Ceny a odměny celkem: 150 tis. Kč + 50 tis. Kč na cestu

1. cena - kategorie Architekti do 40 let:

Vladimír Balda, Jiří Janďourek - Rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu

Částka 35 000 Kč

thinkArch_architekti_1cena_balda.jpg

2. cena - kategorie Architekti do 40 let

Albert Pražák, studio LABOR 13 - Konceptuální objekt, Matrelík, Verneřice

Částka 25 000 Kč

thinkArch_architekti_2cena_prazak.jpg

3. cena - kategorie Architekti do 40 let

Studio Raketoplán/ Mjölk architekti, autorský tým: Pavel Nalezený, Jan Mach, Jan Vondrák - Dům v Levíně

Částka 15 000 Kč

thinkArch_architekti_3cena_nalezeny_mach_vondrak.jpg

1. cena - kategorie Studenti

Stanislav Pech - Visuté zahrady Šporkovy v Kuksu

Částka 35 000 Kč

thinkArch_studenti_1cena_pech.jpg

2. cena - kategorie Studenti

Viktória Mravčáková - Střešní nadstavba na objektu kavárny v hamburské čtvrti St. Georg

Částka 25 000 Kč

thinkArch_studenti_2cena_mravcakova.jpg

3. cena - kategorie Studenti

Jan Tůma - 2:real

Částka 15 000 Kč

thinkArch_studenti_3cena_tuma.jpg

Autodesk Award

Miroslav Stach a Jana Pavelcová - Life Technologies House

Částka 50 000 Kč

thinkArch_studenti_autodeskaward_stach_pavelcova.jpg