Přeskočit na obsah

Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Predmetom súťaže je urbanisticko–architektonicko–krajinárske riešenie revitalizácie pešej zóny v Trenčíne: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského – Sládkovičova.

Predpokladané náklady na realizáciu projektu (zhotovenie diela) bez inžinierskych sietí a integrovaného modulárneho verejného osvetlenia sú 2.312 000,00 € bez DPH.

Vzhľadom k tomu, že vyhlasovateľ v čase vyhlásenia súťaže  návrhov  nevie, či si správcovia jednotlivých inžinierskych sietí budú sami vykonávať realizáciu inžinierskych sietí vrátane projektových dokumentácií, nezahŕňa ich do predpokladaných nákladov na realizáciu projektu  a projektové dokumentácie jednotlivých inžinierskych sietí vrátane integrovaného modulárneho verejného osvetlenia  nie sú predmetom tejto súťaže.

Dvoukolová soutěž.