Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Zpracování návrhu řešení třídy Míru – pěší zóny v centru města Pardubic

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Pardubice

Regulérnost

Regulérní

Popis

Urbanisticko-architektonická soutěž, veřejná anonymní, jednokolová, celostátní

Vyhlašovatel: Statutární město Pardubice, zmocněný zástupce Magistrát města Pardubic

Porotci nezávislí: Zdenka Vydrová, Emil Přikryl, Ladislav Kuba, Jiří Smolík, Naděžda Valíčková
Porotci závislí: Michal Koláček, Miroslav Petráň, Pavla Pannová, Václav Voženílek
Termín konání od 1. 3. 2002 do 17. 5. 2002

Ceny a odměny celkem: 450 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena
- neudělena

2. cena
- Jaromír Walter

3. cena
- Roman Brychta, Adam Halíř, Petr Lešek

Odměna
- Roman Gale a Michal Palaščák

Odměna (3x)
- Mikoláš Vavřín
- Petr Pinkas
- Tomáš Bernášek

Realizace: Město stále hledá optimální řešení.

Soutěž na mapě