Přeskočit na obsah

Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Přerov

Regulérnost

Regulérní

Popis

Urbanisticko-architektonická, projektová soutěž, kombinovaná, jednokolová

 

Vyhlašovatel: Město Přerov

Porotci nezávislí: Ivo Hlobil, Pavel Šimeček, Jiří Lapáček, Jan Aulík, Ladislav Klusáček, Josef Bakeš, Gustav Křivinka

Porotci závislí: Martin Kučera, Vladimír Petroš, Otakar Šiška, Čestmír Hlavinka, Michal Chromec, Jiří Lajtoch, Zdeněk Horák

Termín konání od 10. 11. 2003 do 15. 3. 2004

 

Ceny a odměny celkem: 410 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena – Vilém Juttner, Petr Damek, Jaroslav Baron, Jaroslav Černý

2. cena – Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Václav Jandáček, Antonín Žižkovský

3. cena – Jiří Buček, Richard Královič, František Hanuš, Josef Kubíček

Odměna – Petr Kaláb, Adéla Hofrová, Kateřina Horáková, Radek Menšík

Odměna – Roman Koucký, Šárka Malá, Libor Kábrt, Jan Špilar

Odměna – Svatopluk Bijok, Vladimír Drápal

 

Náhrada režijních nákladů: 165 000,- Kč

 

Hodnocení poroty:

Konstrukce je technicky nejnovějším spojením oceli, betonu a přepjatého betonu a koncepcí vyvážené silové soustavy v prostoru, překračuje koryto Bečvy smělou, technicky nápaditou konstrukcí 21. století.

Konstrukce prostorovým řešením umožňuje pohyb chodců a také zastavení s vyhlídkou. Vyvýšená část mostovky může v případě potřeby převést automobilový provoz tř. B, jinak je určena kromě pěších i pro cyklisty apod. Snížená chodníková část svým řešením nabízí procházku s případným posezením na přírodních dřevěných stupních.

Konstrukce převede sítě na spodní části mostovky, aniž je zabudována do koryta. Má dostatečnou výšku nad hladinou mimořádné vody a to s výhodou pro vlastní most i pro okolí.

 

 

most_prerov.jpg 

most_prerov2.jpg

Soutěž na mapě