Přeskočit na obsah

Údolní 53

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

VUT v Brně

Regulérnost

Regulérní

Popis

Vyhlašovatel: Vysoké učení technické v Brně

Předmět soutěže:
Zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko-architektonické řešení souboru staveb v areálu VUT v Brně, Údolní 53. V areálu budou dislokovány čtyři organizační jednotky VUT v Brně – Fakulta architektury (dále též FA), Fakulta výtvarných umění (dále též FaVU), Centrum vzdělávání a poradenství (dále též CEVAPO) a Ústav soudního inženýrství (dále též ÚSI).

Termín konání: 8.7.2006 – 3.10.2006

Porota

Řádní členové poroty

 • prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
 • prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
 • doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c.
 • prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
 • Ing. arch. Josef Pleskot
 • Ing. arch. Ján Stempel
 • Ing. arch. Akad. arch. Jan Šépka
 • prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (Mgr. Martin Strakoš)
 • Ing. arch. Zbyněk Pech

náhradníci poroty

 • Ing. Vlastimil Bejček, CSc.
 • Ing. arch. Markéta Teplá
 • ak. soch. Zdeněk Zdařil
 • Mgr. Martin Strakoš

Počet odevzdaných návrhů: 22

Částka určená na ceny a odměny: 1 275 000,- Kč

Udělené ceny: Ceny nebyly uděleny; porota doporučila k dopracování čtyři návrhy a každému z nich udělila odměnu

Udělené Odměny pro návrhy určené k dopracování:

Odměna (125 000,- Kč.) - Ing. Arch. Josef Kiszka, spolupráce: Ing. arch. Lenka Musilová a Ing. arch. Barbara Potysz
Hodnocení poroty: Návrh přináší jasnou koncepci řešení. Odhodlaně uchopuje urbanistické danosti bloku a po svém je pozitivně rozvíjí. Akcentováním vztahu objektů dvou fakult přináší nové prostorové kvality. Nová geometrie zprostředkovává intenzivní vztah areálu a města, ale zároveň zachovává intimitu vnitrobloku – mezi veřejný a soukromý prostor vkládá poloveřejný prostorový článek.
vut53_1_1.jpgvut53_1_2.jpg
vut53_1_3.jpgvut53_1_4.jpgvut53_1_5.jpg

Odměna (125 000,- Kč) - Ing. arch. Pavel Suchý, Ing. arch. Lukáš Bílek, Jan Černohorský, Ing. arch. Tereza Hradílková, Ing. arch. Petr Bouřil
Hodnocení poroty: Porota oceňuje přehledné odlišení historické a soudobé architektury přiřazením samostatného objektu galerie a ateliérů k dochovaným budovám. Záporem je promíchání ploch obou fakult, které by ztížilo správu objektů.
vut53_2_1.jpgvut53_2_2.jpgvut53_2_3.jpgvut53_1_5.jpg
vut53_2_4.jpg

Odměna (125 000,- Kč) - Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. MgA. Jan Horký, Ing. arch. Tomáš Straka, spolupráce: Elsie M. A. Owusu a Ing. arch. Zdeňek Heřman
Hodnocení poroty: Návrh svébytně rozvíjí dané urbanistické postavení dvou nejhodnotnějších historických objektů. Odlišným architektonickým způsobem v přičleňování přístaveb vzniká nový městský prostor, který vtahuje kolemjdoucí do velké hloubky vnitrobloku – piazza, výstavní dvůr, společenské centrum a park. Velkorysé založení parku rozprostírajícího se až k ulici Tvrdého přesahuje hranice chápání pouhé vnitroblokové zeleně.
vut53_3_1.jpgvut53_3_2.jpg

Odměna (125 000,- Kč) - Ing. arch. Radko Květ a Ing. arch. Pavel Pijáček, spoluautor: Bc. Ondřej Mundl, Ing. arch. Jiří Zrzavý a Ing. arch. Jiří Střítecký
Hodnocení poroty: Návrh zhodnocuje a čitelně dostavuje historické objekty a jasně definuje jednotlivé organizační složky areálu. Podobně zdařilé a vhodné pro univerzitní typologii se jeví rozšíření dvoutraktů stávajících budov na pětitrakty. Expozice objektu galerie na nároží Úvozu a Údolní upomíná na funkci obou fakult. Nepřijatelná je však jeho navrhovaná podoba a to jak z hlediska provozu, kvality vnitřního prostředí, architektury i urbanismu.
vut53_4_1.jpgvut53_4_2.jpgvut53_4_3.jpgvut53_4_4.jpgJiné udělené odměny:

Odměna (50 000,- Kč) - Ondřej Chybík, Jiří Vojtěšek, Jan Vrbka, spolupráce: Ing. arch. Luboš Františák

Odměna (50 000,- Kč) - Ing. arch. David Mareš, Ing. arch. Jan Kolář, Ing. arch. Tomáš Bílek, spolupráce: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Zuzana Kulhánková, Jakub Finger

Odměna (50 000,- Kč) - Michal Sulo, Miriam LiškováOficiální stránky soutěže: http://www.udolni53.cz

Soutěžní podmínky ke stažení: udolni53_sp.pdf(165 kB)

Soutěžní protokol ke stažení: udolni53_protokol.doc(117 kB)

Soutěž na mapě