Přeskočit na obsah

Umělecké dílo pro kopec Vinice – Kolín

Umělecké dílo pro kopec Vinice – Kolín

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Kolín

Ceny a odměny celkem

170 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 10. 2019 - 7. 1. 2020

Počet odevzdaných návrhů

37

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla jakékoliv výtvarné formy, které bude umístěno ve veřejném prostoru města Kolína na kopci Vinice. Výtvarné pojetí Díla a jeho kompoziční začlenění do prostoru kopce Vinice bylo ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů.

Umělecké dílo bylo v podmínkách soutěže chápáno jako osobitý umělecký projev určitých kvalit, který reflektuje současnost a je schopen komunikovat s divákem a bezprostředním okolím jakožto součást veřejného prostoru.

Navržené Dílo by mělo být realizováno a instalováno natrvalo.

Místo realizace díla, kopec Vinice s nadmořskou výškou 247,8 m.n.m, se nachází na okraji města Kolína směrem na obec Ovčáry.

Umělecké dílo, které bylo navrženo, mělo umět pracovat nejen s kontextem lokality a její historií, ale i s novým duchovním přesahem tohoto nenápadného,  milého a budoucnu doufejme stále více důležitého místa. Umístění navrženého uměleckého díla není svázáno pouze s vrcholem kopce. Autor může pracovat i s myšlenkou umístění díla pod kopcem, ve svahu kopce nebo i komplexnějším zasazením díla do prostoru celé lokality. Navržené dílo by mělo lokalitu kopce Vinice uměleckým způsobem dále rozvíjet.

Jednofázová otevřená projektová výtvarně-architektonická soutěž.


1. cena

Ing. arch. František Novák

Částka 90 000 Kč

Novak_prvnimisto_celkova_vizualizace.jpg

2. cena

Ing. arch. Radek Talaš

Částka 50 000 Kč

Talas_druhemisto_PANEL 01.jpg
Talas_druhemisto_PANEL 02.jpg

3. cena

Milan Polián

Částka 30 000 Kč

Polian_treti_misto_Vinice_Andel.jpg

Zvláštní cena

Adam Šustek, Savka Marenić
Zvlastni_cena_Adam Šustek_Savka_Marenic_Stránka_1.jpg
Zvlastni_cena_Adam Šustek_Savka_Marenic_Stránka_2.jpg

Soutěž na mapě