Přeskočit na obsah

Univerzitní kampus MU v Brně Bohunicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

MU v Brně

Ceny a odměny celkem

3 200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

1. cena

A PLUS spol. s r.o. - Ing. arch. Jaromír Černý, Ing. arch. Karel Tuza, Ing. arch. Petr Uhlíř

Částka 1 300 000 Kč

2. cena

Ing. arch. Zdeněk Machanec, spoluautor Ing. Peter Treiber

Částka 700 000 Kč

3. cena

neudělena

Odměna

Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Jan Mužík, Ing. akad. arch. Ivan Zachar, spolupráce: Ing. arch. Vladislav Oslej, Ing. arch. Jana Zábranská, Jan Lefner, ABM architekti s.r.o.

Částka 400 000 Kč

Odměna

prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. arch. Martin Borák, spolupráce: koncept arboreta prof. Ing. Ivan Otruba, konzultace dopravy Ing. Vlastislav Novák

Částka 400 000 Kč

Odměna

prof. arch. Albert Speer

Částka 500 000 Kč

Soutěž na mapě