Přeskočit na obsah

ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV" (Banska Štiavnica, Slovensko)

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje, verejnú anonymnú kombinovanú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov ,,ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV"".

 Predmetom - cieľom tejto kombinovanej súťaže návrhov je získať architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Mestského verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“ na ulici Kammerhofská v Banskej Štiavnici, ako podklad pre rokovanie s víťazným uchádzačom o zadanie zákazky.

Jednokolová verejná anonymná kombinovaná architektonicko-krajinárska súťaž návrhov.