Přeskočit na obsah

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově náměstí v Brně

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově náměstí v Brně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno, Městská část Brno-střed

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

27. 6. 2016 - 30. 9. 2016

Počet odevzdaných návrhů

3

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - urbanistického návrhu na řešení úpravy veřejného prostoru při Mendlově náměstí v Brně s názvem „Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí v Brně “ s následným zadáním zakázky na dopracování komplexní projektové dokumentace  na celé  stavební dílo  jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem plnění této veřejné zakázky pro vítěze soutěže bylo zhotovení Projektové dokumentace dle platné legislativy a Standardů ČKA a ČKAIT na stavební dílo: „Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí v Brně “.

Jednofázová projektová vyzvaná architektonicko-urbanistická soutěž.

2. cena

Ing. Anna Oprchalová
Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

3. cena

Ing. Klára Nepustilová, Ing. Jozef Sedláček
Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Soutěž na mapě