Přeskočit na obsah

Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním

Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Břeclav

Ceny a odměny celkem

170 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 10. 2020 - 10. 2. 2021

Počet odevzdaných návrhů

4

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním v prostoru u křižovatky ulic Slovácké a Stromořadní v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří objekt pro parkování. Víceúrovňové parkování bude konstrukčně řešeno jako modulová stavba.

V 1. etapě budou realizovány na místě stávajícího parkoviště úrovně přízemí a 1. podlaží, pojízdné střechy. Předpokládanou optimální celkovou kapacitou 1. etapy bude cca 152 parkovacích míst.

V 2. etapě, která je uvažovaným výhledem za předpokladu dořešení souvisejících majetkoprávních vztahů, bude navrženo řešení nároží a části při ulici Stromořadní. Navrženo může být rozšíření parkovacích ploch, případně občanská vybavenost.

V 3. etapě bude návrh řešení umožňovat nadstavbu o jedno podlaží na celkový počet 2 podlaží a pojízdné střechy, a celkovou kapacitu cca 228 parkovacích míst.

Objekt měl být řešen v maximální možné míře jako energeticky soběstačný. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

 

2. cena

Ing. Michal Palaščák
Spolupráce: Spolupracující osoby: Ing. arch. Jan Flídr, Ing. arch. Karolína Burešová

Částka 70 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

Soutěž na mapě