Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Urbanistické řešení města Hustopeče – Severozápad

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Hustopeče

Ceny a odměny celkem

210 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

26. 8. 2014 - 29. 10. 2014

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistického řešení území, které se nachází v severozápadní části města Hustopeče a je vymezeno zejména plochami, kde je podle platného Územního plánu Hustopeče, vydaného v roce 2013, uloženo pořízení 5 územních studií, označených jako S3, S4, S5, S7 a S9. Celková rozloha řešeného území je cca 65 ha.

 

Hlavním využitím zastavitelných ploch S3 a S5 je podle podmínek územního plánu bydlení v bytových a rodinných domech smíšené s komerčním využitím. Přípustným využitím jsou stavby pro bydlení v rodinných a bytových domech, stavby bezprostředně související s bydlením, stavby občanské vybavenosti, s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2, stavby pro příslušnou dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství a zeleň a plochy parkovacích stání pro osobní automobily a garáže. Podmínkou prostorového uspořádání je požadavek na intenzitu využití pozemků, stanovený koeficientem zeleně – minimálně 0,3.

 

1. cena

Ing. arch. Jiří Fixel (Brno), Ing. arch. Miloš Klement (Brno), Ing. arch. Zbyněk Pech (Brno), Ing. arch. Petr Todorov (Brno) / spolupracující: Ing. arch. Eva Štaffová (Brno)

Částka 120 000 Kč

Soutěž na mapě