Přeskočit na obsah

Úsporný dům 2002

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Přehlídková neanonymní soutěž ve snaze o součinnost při nápravě škod vzniklých při povodních

Vyhlašovatel: Česká komora architektů

Porotci: Mirko Baum, Josef Kiszka, Jan Línek, Martin Rudiš, Jiří Suchomel, Tomáš Novotný, Josef Smola
Termín konání od 20. září 2002 do 3. října 2002

Ceny a odměny celkem: 50 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

Odměna (5x)
- Michal Bartošek, Milan Němec
- Zdeněk Jiran, Michal Kohout
- Břetislav Lukeš
- Marie Palkovská, Tomáš Palkovský, Milan Landsmann
- Michal Schwarz, Markéta Smrčková, Jindřich Starý, Tomáš Starý, Jiří Stejskalík

Realizace: Jeden z návrhů uveřejněných v katalogu Úsporný dům se realizuje. Několik dalších je v jednání.

Další odkazy: