Přeskočit na obsah

Škola Úvaly

Škola Úvaly

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Úvaly

Ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 8. 2005 - 31. 1. 2006

Počet odevzdaných návrhů

26

Popis

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je vypracování urbanistického, architektonického, provozního, technického a estetického návrhu řešení dostavby areálu škol v Úvalech na pozemcích uvedených v soutěžních podkladech a dotvoření čelné fronty náměstí Arnošta z Pardubic.

Účel soutěže
Účelem soutěže je vyhledání nejvhodnějších řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a soutěžních podkladech a vyhledání jejich autorů, z nichž některému bude zadáno vypracování všech navazujících výkonových fází projektové dokumentace. Vyhlašovatel se zavazuje nabídnout uzavření smlouvy na zadání veřejné zakázky přednostně autorům nejvýše oceněných návrhů v pořadí, v jakém se v soutěži umístili.

1. cena

A.LT ARCHITEKTI v.o.s., autoři: Peter Lacko, Filip Tittelbach, Adam Kekula, Hynek Holiš

Částka 260 000 Kč

uvaly_1_cena_1.jpg
uvaly_1_cena_2.jpg

2. cena

Aleš Tomášek, Robert Seidl, Ivo Herman

Částka 240 000 Kč

uvaly_2_cena_1.jpg
uvaly_2_cena_2.jpg

3. cena

Katya Sonlajtnerová, Juraj Sonlajtner

Částka 220 000 Kč

uvaly_3_cena_1.jpg
uvaly_3_cena_2.jpg

4. cena

Vratislav Danda, Pavel Ullmann, Jaromír Kosnar, Ondřej Smolík, Miloš Hůla

Částka 80 000 Kč

uvaly_4_cena_1.jpg
uvaly_4_cena_2.jpg

Soutěž na mapě