Přeskočit na obsah

Územní plán Kroměříž

Územní plán Kroměříž

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Kroměříž

Ceny a odměny celkem

580 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 8. 2016 - 31. 10. 2016

Počet odevzdaných návrhů

3

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování urbanistického návrhu základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Kroměříže včetně koncepce uspořádání krajiny a řešení širších vazeb. Návrh musel respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatel.

Jednofázová veřejná projektová urbanistická soutěž.


1. cena

Ing. arch. Petr Malý, Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

Částka 300 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

Soutěž na mapě