Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Územní plán Mariánské Lázně – ideový návrh

Územní plán Mariánské Lázně – ideový návrh

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Mariánské Lázně

Ceny a odměny celkem

460 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

10. 2. 2016 - 10. 5. 2016

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu základní strategie a koncepce rozvoje města, včetně koncepce uspořádání krajiny, základní koncepce veřejné infrastruktury a řešení širších vazeb.

 Jednokolová veřejná ideová urbanistická soutěž.

1. cena

Ing. arch. Marek Blank

Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Eva Fojtů, Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Ing. arch. Michal Zaremba

Částka 200 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

Zvláštní odměna (mimo soutěž)

Ing. arch. Pavel Grasse, Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

Částka 80 000 Kč

Odměna_a.jpg
Odměna_b.jpg

Soutěž na mapě