Přeskočit na obsah

ÚP Klatovy

ÚP Klatovy

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Klatovy

Ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

29. 10. 2012 - 28. 1. 2013

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh ve smyslu ustanovení § 102 až 109 zákona o veřejných zakázkách jakožto soutěže urbanistické bylo zpracování ideje základní územně prostorové strategie a osobité koncepce rozvoje potenciálu celého správního území města Klatovy (19 katastrálních území a 26 částí obce) včetně koncepce uspořádání krajiny, a to s přihlédnutím k postavení města v širším územním kontextu.

1. cena

Aulík Fišer architekti s.r.o., Ing. arch. Jakub Fišer, Ing. arch. Lucie Kirovová, Ing. arch. Petra Skalická, Ing. arch. Antonín Žižkovský

Částka 250 000 Kč

klatovy_1cena_1.jpg
klatovy_1cena_2.jpg

2. cena

Atelier Charvát s.r.o., Ing. arch. Vladimír |Charvát, Ing. arch. Martin Pospíšil

Částka 150 000 Kč

klatovy_2cena_1.jpg
klatovy_2cena_2.jpg

3. cena

Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

Částka 100 000 Kč

klatovy_3cena_1.jpg
klatovy_3cena_2.jpg

Odměna

Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o., Šárka Malá, Ing, arch. Petr Štěpánek, Ing. akad. arch. Libor Kábrt

Částka 50 000 Kč

klatovy_odmena_1.jpg
klatovy_odmena_2.jpg

Soutěž na mapě