Přeskočit na obsah

Územní studie – Jihlava, I. Etapa

Územní studie – Jihlava, I. Etapa

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Jihlava

Ceny a odměny celkem

400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

5. 9. 2016 - 31. 10. 2016

Počet odevzdaných návrhů

27

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování konceptu územní studie, který vyřeší uspořádání zástavby, dopravní obslužnosti a optimálního vymezení veřejných prostranství následujících pěti lokalit v statutárním městě Jihlava:

1)    Špitálské předměstí (ÚS 5)

2)    Na Bělidle (ÚS 11)

3)    Handlovy Dvory (ÚS 24)

4)    Havlíčkova (ÚS 35a)

5)    Revitalizace sídliště Jihlava I (ÚS 40)

Návrhy musely být zpracovány a podány pro každou jednotlivou část samostatně. Účastníci soutěže mohli podat návrh na libovolnou část /1) – 5)/ předmětu soutěže nebo na všechny části.

Předmětem soutěže bylo zpracování územních studií výše uvedených lokalit, jež by měly navrhnout především sjednocení majetkoprávně nehomogenních území do jednoho celku, stanovit jeho celkovou koncepci, budoucí parcelaci a prostorovou regulaci budoucí zástavby při respektování územních limitů vyplývajících z územního plánu a platných právních předpisů.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.


1. cena / Špitálské předměstí

OBCHODNÍ PROJEKT JIHLAVA SPL. S R.O.

Ing. arch. Jiří Vácha, Bc. Jiří Suchý

Částka 40 000 Kč

Místo_1.jpg

2. cena / Špitálské předměstí

Ing. arch. Pavel Grasse, Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

Částka 25 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena / Na Bělidle

Refuel s.r.o.

Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Denisa Kyselicová

Částka 10 000 Kč

Místo_3.jpg

2. cena / Handlovy Dvory

MgA. Petr Kocourek, Ing. arch. Tomislav Baričevič

Částka 25 000 Kč

Místo_2_1.jpg

2. cena / Handlovy Dvory

Ing. arch. Pavel Grasse, Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

Částka 25 000 Kč

Místo_2_2.jpg

1. cena / Havlíčkova

Ing. arch. Pavel Grasse, Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

Částka 40 000 Kč

Místo_1.jpg

3. cena / Havlíčkova

Částka 10 000 Kč

3. cena / Havlíčkova

Ing. arch. Jiří Vácha, Ing. arch. Blanka Amelie Kulovaná, Ing. Michal Emmer

Částka 10 000 Kč

Místo_3_3.jpg

1. cena / Revitalizace sídliště Jihlava I

BRAK architects

Částka 50 000 Kč

Místo_1.jpg

3. cena / Handlovy Dvory

Částka 10 000 Kč

Soutěž na mapě