Přeskočit na obsah

Návrh úprav Václavského náměstí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 1

Regulérnost

Regulérní

Popis

Vyhlašovatel: Městská část Praha 1 a Hlavní město Praha

Druh soutěže: veřejná, anonymní, urbanisticko-architektonická, ideová, jednokolová soutěž

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování ideového návrhu urbanisticko architektonického řešení Václavského náměstí, včetně návrhu rozmístění mobiliáře a s důrazem na dopravní řešení Václavského náměstí a dotčeného okolí.

Termín konání: 1. 8. 2005 - 31. 10. 2005-12-05

Porota

řádní členové poroty závislí

 • MUDr. Pavel Bém
 • Vladimír Vihan
 • Ing. Jan Bürgermeister
 • Ing. Filip Dvořák
 • Ing. Pavel Vlach

řádní členové poroty nezávislí

 • Dagmar Havlová
 • PhDr. Kateřina Bečková
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš
 • Ing. arch. Zdeněk Hölzel
 • Ing. arch. Petr Bílek
 • PhDr Ivo Hlobil CSc

náhradníci poroty závislí

 • Ing. Jiří Láryš
 • Ing. arch. Jiří Musálek
 • Ak. arch. Jaromíra Eismanová
 • Ing. arch. Hana Beránková

náhradníci poroty nezávislí

 • PhDr Olga Ambrožová
 • Ing. Jiří Bezdíček
 • Ak. arch. Pavel Kolíbal
 • Ing. arch. Stanislav Picek
 • Ing. arch. Petr Malínský

Počet přihlášených návrhů: 28

Ceny a odměny celkem: 1 990 000,- Kč

Ceny

1. cena(1 000 000,- Kč) - Cigler Marani Architects, s.r.o., autoři: Jakub Cigler, Vincent Marani, Jan Hofman, Ondřej Hrozinka, Alžběta Solárová, Martin Elich; autoři dopravního řešení: Ateliér DUA s.r.o. - Václav Malina, Jiří Paleček

2. cena- neudělena

3. cena(3 x 250 000,- Kč)

 • Art2Architecture London: Peter Fink, Igor Marko, Rick Rowbotham, Matúš Vallo, Oliver Sádovský; Alan Baxter associates London: Andy Morton, Robins Stephen; Metroprojekt Praha a.s.: Václav Valeš, Vladimír Cigánek, Jarmil Srpa
 • Pavla Melková, Miroslav Cikán, Jana Hejdová, Jiří Chlumský
 • Jan Němec, Jiří Pešata, Jiří Gregor a další

Odměny(6 x 40 000,- Kč)

 • Ladislav Oliva, Martin Oliva, Jan Ott
 • Hynek Fetterle, Jan Linha, Petr Hájíček
 • Petr Záluský, Martin Klejna, Pavel Podlipný, Zuzana Kotlářová
 • Michal Bernart, Jan Bradáč, Jana Moravcová, Daniel Smitka
 • Hana Zachová
 • Jan Roháč, Stanislav Plachý, Jaroslav Procházka

Hodnocení vítězného návrhu Jakuba Ciglera, Vincenta Maraniho, Jana Hofmana, Ondřeje Hrozinky, Alžběty Solárové, Martina Elicha, Václava Maliny a Jiřího Palečka:
Klady návrhu jsou rozšířené chodníky pro pěší podporující větší obytnost parteru, tramvaj podél centrální osy náměstí, vjezdy a výjezdy z podzemních garáží jsou vhodně zakomponovány do stromořadí, jednoduchý a přehledný způsob zásobování, střízlivý a logický design dlažeb a mobiliáře, zajímavá řešení alejí oddělujících prostor pro chodce od ostatního prostoru, přeřešení výstupů z metra, kultivované řešení umožňující realizaci po etapách, sofistikovaný přístup autora k řešení a citlivé vybalancování symbolické a užitné funkce náměstí. Diskutabilní je použití obrubníků rabátek nespojených s plochou chodníku.
persp2.jpg fin_1000.jpg persp1.jpg

Soutěž na mapě