Přeskočit na obsah

Velké Pavlovice – společensko turistické centrum města

Velké Pavlovice – společensko turistické centrum města

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Velké Pavlovice

Ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 6. 2007 - 21. 9. 2007

Počet odevzdaných návrhů

21

Popis

Předmět soutěže:

Zpracování návrhu urbanisticko-architektonického, ideové řešení nového společensko turistického centra města Velké Pavlovice. Celková rozloha řešeného území je cca 8 ha. Základním požadavkem soutěže je stanovit optimální využití a uspořádání řešeného území pro vytvoření nového společensko turistického centra města Velké Pavlovice, s výrazným akcentem na vinařství a vinařskou turistiku. Město Velké Pavlovice chce vypsáním této soutěže nastartovat vznik nového urbanisticky hodnotného kulturně společenského a turistického centra města, s jeho výrazným propojením na vinařství a vinařskou turistiku.

1. cena

Ing. arch. Peter Lacko, Ing. arch. Filip Tittelbach, spoluautoři: Ing.arch. Anna Eiseltová, MgA.ing. Adam Kekula, Ing.arch. Michal Šiška, Ing. Antonín Žižkovský (dopravní řešení)

Částka 200 000 Kč

pavlovice_1_cena_1.jpg
pavlovice_1_cena_2.jpg
pavlovice_1_cena_3.jpg

2. cena

Ing. arch.Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesař, Ing. arch. David Mikulášek

Částka 150 000 Kč

velke_pavlovice_2_cena.jpg
cepakova_2_cena.jpg
cepakova_2_cena_2.jpg

3. cena

Ing. arch. Martin Polách

Částka 100 000 Kč

cepakova_3_cena.jpg
cepakova_3_cena_3.jpg
velke_pavlovice_polach_1_web.jpg
velke_pavlovice_polach_4_web.jpg
velke_pavlovice_polach_5_web.jpg

Odměna

Doc. Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. arch. Petr Pelčák, Michal Krištof

Částka 40 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Kateřina Horáková, Ing. arch. Tomáš Jenček, Ing. arch. barbora Jenčková

Částka 40 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Josef Chloupek, Ing. arch. Igor Kovačevič, Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Věra Šatochinová

Částka 40 000 Kč

Soutěž na mapě