Přeskočit na obsah

Veřejná soutěž o návrh výtvarného a grafického řešení nové expozice Husova domu v Kostnici

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

1. 11. 2012

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na soutěže o návrh výtvarného a grafického řešení nové expozice Husova domu v Kostnici, kterou vyhlásilo Husitské muzeum v Táboře. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Veřejná soutěž musí být vždy anonymní (rozpor s § 2 (4 a) Soutěžního řádu ČKA). V případě zrušení soutěže je vyhlašovatel povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko

Neregulérní soutěž byla zrušena a do konce listopadu 2012 se předpokládá vyhlášení soutěže nové - regulérní.