Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Veřejné prostranství u kostela sv. Jana Křtitele a zámku v Hlučíně

Veřejné prostranství u kostela sv. Jana Křtitele a zámku v Hlučíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Hlučín

Ceny a odměny celkem

460 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

29. 12. 2021 - 31. 5. 2022

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - krajinářského návrhu na řešení území
v okolí kostela sv. Jana Křtitele, zámku, fary a farské zahrady v Hlučíně. Území se nachází v
historickém jádru města v městské památkové zóně v jedné z nejstarších částí města.

Hlavním cílem by mělo být vytvoření důstojného předprostoru kostela fary a nádvoří zámku s
návrhem vhodného zpřístupnění a využití farské zahrady. Návrh by měl podpořit Genia loci
daného místa zejména odstraněním četných organizačních nedostatků. Území by mělo
sloužit jako protiváha hlavnímu dlážděnému náměstí, jako prostor s intimnějším
charakterem zaměřený na pobyt v zeleni a mezi architektonicky hodnotnými stavbami
s důrazem na potřeby pěších obyvatel s adekvátním řešením dopravní obsluhy.

Zadavatel požaduje řešit prostor s ohledem na historický kontext, soudobé požadavky na
vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Úlohou soutěže není
radikální a nákladná přeměna, ale posílení hodnot a genia loci daného území vhodnými
a citlivými úpravami, které umožní jeho lepší využívání a posílí jeho roli v organismu
města.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Web soutěže.

1. cena

K2N LANDSACAPE s.r.o.

Ing. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Martin Horký Spolupráce: Vojtěch Lekeš Msc. (architekt), Ing.arch. Adéla Balnerová (architekt), Ing.arch Petra Vojtasíková (architekt), Ing. Marek Luács (dopravní inženýr)

Částka 200 000 Kč

hlucin_1cena_panel_1_a.jpg
hlucin_1cena_panel_1_b_mensi.jpg
hlucin_1cena_panel1c.jpg

2. cena

Neudělena

První odměna

Ing. Tomáš Pilař, Ph.D., Bc. Berenika Pilařová, Bc. Alexandra Ronovská, Bc. Veronika Drahoňovská, Bc. Aneta Čermáková

Částka 50 000 Kč

hlucin_pilar_panel1.jpg
hlucin_pilar_panel2.jpg
hlucin_pilar_panel3.jpg

Soutěž na mapě