Přeskočit na obsah

Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek

Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

Ceny a odměny celkem

180 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

12. 11. 2012 - 15. 2. 2013

Počet odevzdaných návrhů

21

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanistického a architektonického návrhu řešení přeměny letního kina a navazujícího městského parku Háječek v Českých Budějovicích na víceúčelové kulturně společenské zařízení, v jehož prostorách naleznou občané i návštěvníci města příjemné místo pro zábavu, odpočinek, neformální aktivity a sociální komunikaci a kontakty.

1. cena

Viktor Jindra, Štěpán Hirsch, Ondřej Kučera, Petr Fabík, Andrea Prajsová, L´ubomíra Olasová, Martina Štollová

Částka 80 000 Kč

hajecek_1cena_jindra_hirsch_1.jpg
hajecek_1cena_jindra_hirsch_2.jpg
hajecek_1cena_jindra_hirsch_3.jpg

2. cena

Kateřina Frejlachová, Martin Špičák, Tadeáš Říha

Částka 60 000 Kč

hajecek_2cen_freilachova_spicak_riha_1.jpg
hajecek_2cen_freilachova_spicak_riha_2.jpg

3. cena

Sofie Othmanová, Kateřina Páterová, Iveta Pešková

Částka 20 000 Kč

hajecek_3cena_othmanova_paterova_peskova_1.jpg
hajecek_3cena_othmanova_paterova_peskova_2.jpg
hajecek_3cena_othmanova_paterova_peskova_3.jpg

3. cena

Marek Ječmen, Michaela Kubinová

Částka 20 000 Kč

hajecek_3cena_jecmen_kubinova_1.jpg
hajecek_3cena_jecmen_kubinova__2.jpg

Soutěž na mapě