Přeskočit na obsah

Návrh objektu na Vítězném náměstí v Praze - Bubenči

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

26. 11. 2009

Popis

Po posouzení dostupných informací k vyzvané jednokolové projektové architektonické soutěži o návrh objektu na Vítězném náměstí v Praze - Bubenči shledala Česká komora architektů, že se nejedná o regulérní architektonickou soutěž dle Soutěžního řádu ČKA.
Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména složení poroty. Autorizace pro obor technologická zařízení staveb u jednoho z nezávislých porotců je neakceptovatelná. V soutěžních podmínkách je požadována autorizace pro obor architektura nebo pozemní stavby, proto i nezávislá část poroty musí mít tuto odpovídající kvalifikaci. Problematické jsou i ceny, které jsou velmi nízké vzhledem k požadovanému řešení.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.
.
.
Neregulérní soutěž byla zrušena a dne 11. 11. 2009 vyhlášena soutěž nová - regulérní.
Výsledky této soutěže jsou k dispozici zde.