Přeskočit na obsah

Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

9. 7. 2014

Popis

Soutěž ,,Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů"

 


ČKA zaznamenala, že Rada Městské části Praha 7 vyhlásila na svém jednání konaném v úterý 24. června 2014 veřejnou soutěž o návrh úprav Letenské pláně a přilehlých prostor po otevření tunelového komplexu Blanka, a to pod názvem "Vize nové podoby Letenské pláně a Letenských sadů". Vyhlášená soutěž se přitom v mnoha ohledech nápadně podobá veřejné urbanistické ideové soutěži o návrh podle Soutěžního řádu
České komory architektů.

 

ČKA především vytýká následující – nebyly zpracovány soutěžní podmínky, není předem známa porota (ve které by zasedali jak členové závislí na vyhlašovateli, tak členové nezávislí, a to v předepsaném počtu) a výše odměn není adekvátní.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.