Přeskočit na obsah

Vlastivědné muzeum Jesenicka – stálá expozice čarodějnických procesů

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

13. 9. 2010

Popis

Po posouzení dostupných informací k výběrovému řízení na projektovou dokumentaci „Vlastivědné muzeum Jesenicka – stálá expozice čarodějnických procesů“, které vyhlásil Olomoucký kraj, shledala Česká komora architektů, že se jedná o skrytou neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména absenci cen a předem jmenované poroty a ustanovení o ochraně autorských práv účastníků výběrového řízení.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko_2010_09_10

Stanovisko_2010_09_22