Přeskočit na obsah

Vstupní brána Uhříněvsi – revitalizace okolí nádraží

Vstupní brána Uhříněvsi – revitalizace okolí nádraží

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 22

Ceny a odměny celkem

810 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

25. 11. 2020 - 9. 6. 2023

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko – architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi a stanovení způsobu začlenění území do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující územní studie celého řešeného území a projektové dokumentace na přednádražní prostor. Tyto nové reprezentativní veřejné prostory by měly kompletně zabezpečit nejen potřebné urbanistické propojení nesourodých městských struktur, ale také vyřešit dopravní vztahy v území včetně detailních potřeb obyvatel samotných.

Užší dvoufázová urbanisticko - architektonická projektová soutěž.

Web soutěže: nadraziuhrineves.cityupgrade.cz/informace-pro-soutezici/.

Termín prohlídky soutěžního místa spojené s participačním setkáním s obyvateli formou kulatých stolů:
27. 1. 2022 v 15:00 hod.

 

3. cena

Moba studio s.r.o., Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefánová

Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch, Matěj Čunát, MgA. Eliška Málková, MgA. Marie Štefanová

Částka 200 000 Kč

soutezni-panely_web-05-001-1500x1125.jpg
soutezni-panely_web-05-002-1500x1125.jpg
soutezni-panely_web-05-003-1500x1125.jpg
soutezni-panely_web-05-004-1500x1125.jpg
soutezni-panely_web-05-005-1500x1125.jpg
soutezni-panely_web-05-006-1500x1125.jpg

Soutěž na mapě