Přeskočit na obsah

Vstupní brána Uhříněvsi – revitalizace okolí nádraží

Vstupní brána Uhříněvsi – revitalizace okolí nádraží

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 22

Ceny a odměny celkem

810 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

25. 11. 2020 - 9. 6. 2023

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko – architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi a stanovení způsobu začlenění území do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující územní studie celého řešeného území a projektové dokumentace na přednádražní prostor. Tyto nové reprezentativní veřejné prostory by měly kompletně zabezpečit nejen potřebné urbanistické propojení nesourodých městských struktur, ale také vyřešit dopravní vztahy v území včetně detailních potřeb obyvatel samotných.

Užší dvoufázová urbanisticko - architektonická projektová soutěž.

Web soutěže: nadraziuhrineves.cityupgrade.cz/informace-pro-soutezici/.

Termín prohlídky soutěžního místa spojené s participačním setkáním s obyvateli formou kulatých stolů:
27. 1. 2022 v 15:00 hod.

 

3. cena

Moba studio s.r.o., Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefánová

Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch, Matěj Čunát, MgA. Eliška Málková, MgA. Marie Štefanová

Částka 200 000 Kč

3c moba 1.jpg
3c moba 2.jpg
3 c moba 3.jpg
3c moba 4.jpg
3c moba 5.jpg

Soutěž na mapě