Přeskočit na obsah

VÝSTAVBA PENZIONU LIPNO - JENIŠOV

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 5. 2019

Popis

Předmětem soutěže bude návrh architektonického a urbanistického řešení výstavby budovy ubytovacího zařízení v obci Horní Planá, chatová osada Jenišov, okres Český Krumlov (dále také jen „Budova“). Návrh zahrne zcela novou Budovu a související požadované doplňkové stavby a zařízení, související technickou a dopravní infrastrukturu, venkovní úpravy, včetně úprav ploch veřejného prostoru Mimo prostorového, provozního a funkčního uspořádání návrh vyřeší také estetickou podobu umístění Budovy v dané krajině, to vše zejména při dodržení ekonomických možností vyhlašovatele. 

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.