Přeskočit na obsah

VÝTVARNÉ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ VÝSTAV NÁRODNÍHO MUZEA

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Národní muzeum

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

18. 5. 2015 00:00

Datum vyhlášení soutěže

24. 4. 2015

Více informací

Popis

AKTUÁLNĚ JIŽ JE PO TERMÍNU ODEVZDÁNÍ NÁVRHŮ

Národní muzeum, příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem kultury ČR, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "VÝTVARNÉ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ VÝSTAV NÁRODNÍHO MUZEA 1) 125. výročí AV ČR, 2) Čína, 3) Komu asi patřila, 4) Středověk (hlavní výstava), 5) Obraz husitství".

Předmětem veřejné zakázky je výtvarné a prostorové řešení výstav Národního muzea 125. výročí AV ČR, Čína, Komu asi patřila, Středověk (hlavní výstava), Obraz husitství (dále jen „Výstavy“).

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku dle ust. § 98 ZVZ na 5 samostatných částí, a to:

 • První část veřejné zakázky – 125. výročí AV ČR;
 • Druhá část veřejné zakázky – Čína;
 • Třetí část veřejné zakázky – Komu asi patřila;
 • Čtvrtá část veřejné zakázky – Středověk (hlavní výstava);
 • Pátá část veřejné zakázky – Obraz husitství.

  Výstava 125. výročí AV ČR

  Výstava připomene veřejnosti 125 let od založení dnešní Akademie věd ČR. Vyzdvihne myšlenku kontinuity členstva českých akademií věd a také stýkání a potýkání vědců působících v rámci akademií věd s politikou a veřejností. Připomene i uměleckou složku v České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (ČAVU). Výstava představí i hlavní vědecké úspěchy v jednotlivých epochách a zvlášť zdůrazní skutečnost, že členy ČAVU byli oba čeští nobelisté J. Heyrovský a J. Seifert.

  Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 27. 4. 2015 v 10.00 hod.

  Termín odevzdání nabídky je 18. 5. 2015 v 11.00.

  Výstava Čína

  Výstava představí návštěvníkům málo známé období dějin Číny mezi 3. století n. l. a závěrem dynastie Ming na počátku 17. století. K vidění budou dosud nevystavené sbírkové předměty Náprstkova muzea. Vzhledem k charakteru předmětů bude výstava řešena galerijním způsobem. Výstava je součástí výstavního cyklu s názvem Středověk, který Národní muzeum připravuje na návštěvnickou sezónu 2015/2016

  Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 11. 5. 2015 v 9.30 hod.

  Termín odevzdání nabídky je 1. 6. 2015 v 11.00.

  Výstava Komu asi patřila

  Výstava, která představí výsledky zkoumání provenienčních záznamů v knihách a jejich syntetického zhodnocení, je jedním z výstupů projektu "PROVENIO: metodika výzkumu knižních proveniencí" (NAKI). Statické exponáty vhodně doplní interaktivní prvky oživující dané téma formou hry.

  Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 11. 5. 2015 v 14.00 hod.

  Termín odevzdání nabídky je 15. 6. 2015 v 11.00.

  Výstava Středověk (hlavní výstava)

  Výstava představí život v Čechách a na Moravě v pozdním středověku s přihlédnutím k osobnosti Karla IV. Cílem je především kvalitní a moderní prezentace exponátů z bohatých sbírek Národního muzea, zahrnující jak trojrozměrné předměty (historické i repliky), tak rukopisy, listiny a pergameny nebo veduty. Vybrané kapitoly z období pozdního středověku přiblíží výstava návštěvníkům prostřednictvím individuálních příběhů nebo přesně stanovených tematických celků.

  Výstava je hlavním projektem výstavního cyklu s názvem Středověk, který Národní muzeum realizuje v sezóně 2015/2016.

  Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 25. 5. 2015 v 10.00 hod.

  Termín odevzdání nabídky je 29. 6. 2015 v 11.00.

  Výstava Obraz husitství

  Výstava přiblíží návštěvníkům proměny obrazů husitství a jejich konkrétní podoby v moderních a soudobých dějinách primárně české společnosti. Současně prostřednictvím tématu husitství poukáže na obecné tendence politiky dějin a instrumentalizaci historie v závislosti na různých společenských a politických proměnách.

  Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 26. 5. 2015 v 10.00 hod.