Přeskočit na obsah

VYBÍRALKA 2024 - Umění po Vybíralku

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 14

Předpokládané ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

16. 9. 2022 14:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

19. 11. 2022 14:00

Datum vyhlášení soutěže

8. 8. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 6. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování návrhu a následně dodání uměleckých instalací v lokalitě Vybíralka 25.

Dvoufázová otevřená projektová výtvarná soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/vyb#