Přeskočit na obsah

Novostavba krajské knihovny Vysočiny

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Kraj Vysočina

Regulérnost

Regulérní

Popis

Druh soutěže:veřejná, architektonicko-urbanistická, dvoukolová soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení

Vyhlašovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Miloš vystrčil, hejtman kraje

Sekretář soutěže: Ing. Zdeněk Berka, Krajský úřad Vysočina

Předmět soutěže: vypracování soutěžního návrhu urbanistického, architektonického, provozního, technického a estetického řešení stavby "Krajské knihovny Vysočiny", na pozemku stanoveném podmínkami soutěžních podkladů, případně využití stávajícího objektu „F“ Nemocnice Havlíčkův Brod.

Účel a poslání soutěže: nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele a některému z autorů těchto řešení (oceněným účastníkům) zadat vypracování všech navazujících výkonových fází projektové dokumentace a dohledu nad jejich prováděním a uvedením stavby do užívání.

Termín konání: 18. 4. 2006 - 27. 10. 2006

Porota

Řádní členové

  • Mgr. Tomáš Gec - ředitel Krajské knihovny Vysočiny
  • Ing. Petr Kolář - vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina
  • Ing.arch. Jaroslav Kruntorád - zastupitel kraje Vysočina, starosta města Havlíčkův Brod
  • Prof. Ing. arch. Miroslav Masák - autorizovaný architekt
  • Ing. arch. Petr Bílek - autorizovaný architekt
  • Doc. Ing. arch. Milan Stehlík - autorizovaný architekt
  • Mgr. Věra Vohlídalová - autorizovaný architekt

Náhradníci

  • Ing. Hana Strnadová - vedoucí oddělení investičního, Odboru majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina
  • Ing. arch. Antonín Novák - autorizovaný architekt
  • Ing. Petr Všetečka - autorizovaný architekt

Počet přihlášených návrhů: 40 návrhů

Ceny a odměny celkem: 2 000 000,- Kč

Ceny

1. cena (800 000 Kč) - Ing.arch. Aleš Tomášek – Praha, Robert Seidl – Praha, Ing.arch. Ivo Herman – Praha

2. cena - neudělena

3. cena (400 000 Kč) - Knesl + Kynčl s.r.o., Brno

3. cena (400 000 Kč) - Ing.arch. Roman Gale –Brno, Ing.arch. Michal Palaščák – Brno, Ing.arch. Barbora Šimonová – Brno

Odměny

Odměna (200 000 Kč) - MgA.ing. Adam Kekula –Praha, Ing.arch. David Pulkrábek –Praha

Odměna(200 000 Kč) - Ing.arch. Zdeněk Fránek – Blansko, Ing.arch. Petra Slušná, Ing.arch. Štěpán Dokoupil, Ing. Jiří Topinka

Soutěžní podmínky ke stažení: sp_vysocina_knih.doc

Protokol soutěže ke stažení: knihovna_vysociny_protokol.doc

Přílohy protokolu ke stažení: knih_vysocin_protokol_prilohy.doc

Soutěž na mapě