Přeskočit na obsah

Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace

Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Královéhradecký kraj

Ceny a odměny celkem

490 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

28. 6. 2021 - 13. 10. 2022

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a projektového řešení vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení v k. ú. Nová Paka. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s intelektovým (mentálním) popř. kombinovaným postižením, tedy mj. osoby s možným omezením hybnosti.
Zadavatel hledal řešení, které spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náročnost po celou dobu trvání životnosti projektu.
Požadavkem bylo zajištění zázemí pro 12 uživatelů služby chráněné bydlení min. ve 3 domácnostech, kdy každá domácnost funguje jako samostatná provozní jednotka.
Preferována byla varianta dvou rodinných domů (RD), každý pro 2 domácnosti s 3 uživateli, celkem pro 12 osob (12 lůžek).
Pro umístění domácností bylo preferováno nízkopodlažní resp. bezbariérové řešení. Max. jedna domácnost tuto podmínku splňovat nemusí.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

 

1. cena

NEUHÄUSL HUNAL s. r. o.

Ing. arch. ing. David Nauhäusl, Ing. arch. Matěj Hunhal
Spolupráce: Ing. arch. Jakub Zelenák, Ing. arch. Lenka Janusová, Ing. arch. Veronika Paľová, Spolupráce: M. Arch. Marek Vilášek

Částka 200 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

3. cena

TŘI.ČTRNÁCT architekti s. r. o. / KOTA s. r. o.

Ing. arch. Adam Koten, Ing. arch. Ondrej Palenčar
Spolupráce: Spolupráce: Denis Orinčák

Částka 70 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Soutěž na mapě