Přeskočit na obsah

Výtvarné a prostorové řešení výstav Národního muzea / 125. výročí AV ČR, Čína, Komu asi patřila, Středověk (hlavní výstava), Obraz husitství

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Národní muzeum

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

13. 4. 2015

Více informací

Popis

Předmětem veřejné zakázky bude výtvarné a prostorové řešení výstav Národního muzea 125. výročí AV ČR, Čína, Komu asi patřila, Středověk (hlavní výstava), Obraz husitství.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku dle ust. § 98 ZVZ na 5 samostatných částí, a to:

První část veřejné zakázky – 125. výročí AV ČR

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 27. 4. 2015 v 10.00 hod.

Termín odevzdání nabídky je 18. 5. 2015 v 11.00.

 

Druhá část veřejné zakázky – Čína

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 11. 5. 2015 v 9.30 hod.

Termín odevzdání nabídky je 1. 6. 2015 v 11.00.


Třetí část veřejné zakázky – Komu asi patřila

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 11. 5. 2015 v 14.00 hod.

Termín odevzdání nabídky je 15. 6. 2015 v 11.00.


Čtvrtá část veřejné zakázky – Středověk (hlavní výstava)

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 25. 5. 2015 v 10.00 hod.

Termín odevzdání nabídky je 29. 6. 2015 v 11.00.


Pátá část veřejné zakázky – Obraz husitství

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 26. 5. 2015 v 10.00 hod.

Termín odevzdání nabídky je 13. 7. 2015 v 11.00.


 Rozsah veřejné zakázky:

a) studie Výstav, které budou obsahovat prostorově‐výtvarné řešení interiéru výstavních prostor včetně zapojení exponátů, modelů, audiovizuální techniky, osvětlení a stávajícího výstavního mobiliáře dle libret Výstav (viz Příloha č. 6_1 Libreto 125. výročí AV ČR, Příloha č. 6_2 Libreto Čína, Příloha č. 6_3 Libreto Komu asi patřila, Příloha č. 6_4 Libreto Středověk (hlavní výstava), Příloha č. 6_5 Libreto Obraz husitství).

b) zhotovení dokumentace pro realizaci Výstav (dokumentace pro provedení stavby) včetně

seznamu prvků a výkazu výměr;

c) kontrolní rozpočet realizace Výstav;

d) autorský dozor po dobu realizace Výstav.

Uchazeč bude oprávněn podat nabídku k jedné, více i všem částem veřejné zakázky. Nabídky budou podávány vždy ke každé jednotlivé části samostatně, tzn. samostatnou nabídkou v anonymní uzavřené obálce dle podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci (dále viz kapitolu č. 7).

 

Předmětem veřejné zakázky není:

a) grafický návrh a DTP výstav;

b) audiovizuální obsah výstav;

c) realizace výstav.

Výstavy jsou kolektivním dílem dle § 59 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon).